Monday, September 17, 2012

Xem phim Tan Bao Thanh Thien 2011

Xem Phim Tan Bao Thanh Thien 2011Tan Bao Thanh Thien 2011

Director:Đường Hạo, Đào Đông Hân
Với sự tham gia của: Kim Siêu Quần, Hà Gia Kính, Phạm Hồng Hiên, Vương Sa Sa
Production:: Đang cập nhật
Category: Phim Dã Sữ,
Country: Phim Đài Loan,
Time:: 40 Tập
Năm sản xuất: 2011

Infomation: Tan Bao Thanh Thien: nói về một vị quan thanh liêm chính lúc nào cũng lo cho dân không màn danh lợi.Phim Tan Bao Thanh Thien 2011 Ông lúc nào cũng điề! u tra rõ sự tình không bao giờ để án quan bên cạnh ông còn có những thuật hạ hết sức trung thành như: công tôn chỉ, trưởng chiêu va còn rất nhiều.Trong phim Tan Bao Thanh Thien 2011 Tan Bao Thanh Thien cũng nói về những thế lực trong triều lúc nào cũng muốn ám hại bao đại nhân nhưng cũng có một người hết mực tin tưởng và giúp đỡ phủ khai phong đó la vương gia, người lúc nào cũng hiền từ không muốn tranh dành quyền lực.Tan Bao Thanh Thien nêu rõ phủ khai phong lúc nào cũng lo cho dan mong muon nhân dan có cuộc sống ấm no và thái bình....

No comments:

Post a Comment